Prva videotorakoskopska Sleeve resekcija pluća u RH

Sleeve resekcija pluća složeni je resekcijski zahvat pluća koji se izvodi kod pacijenata s lokalno uznapredovalim rakom pluća. U takvim slučajevima tumor zahvaća središnje dišne putove ili vaskularne strukture.
_______________________________________________________________________________________________

Tijekom ovog zahvata odstranjuje se dio bronha i/ili plućnih arterija uz očuvanje nezahvaćenih dijelova pluća. Potom slijedi rekonstrukcija prilikom koje se odvojeni dijelovi bronha ili krvnih žila ponovno spajaju (anastomoziraju).

Dosadašnje studije pokazale su bolje preživljenje i kvalitetu života kod bolesnika s ranim stadijem lokalno uznapredovalog karcinoma pluća koji su bili podvrgnuti sleeve resekciji pluća, u usporedbi s tradicionalnom pneumonektomijom.

Cilj ove vrste operacije je očuvanje plućnog parenhima te plućne funkcije.

Napredovanje u tehnici videoasistirane torakalne kirurgije omogućilo je izvođenje složenih resekcija pluća kao što je sleeve resekcija putem minimalno invazivnih pristupa.

Sleeve resekcija se već smatra tehnički zahtjevnim torakalnim kirurškim zahvatom, tako da se izvodi samo u centrima koji imaju potrebnu stručnost za izvođenje takvih vrsta zahvata korištenjem minimalno invazivnih tehnika.

 

Dobro je poznato da čak i pacijenti s normalnom prijeoperativnom funkcijom pluća mogu imati koristi od sleeve resekcijom u usporedbi s pneumonektomijom. Stoga je to važna kirurška opcija za svakog dobro treniranog torakalnog kirurga.

U Klinici za torakalnu kirurgiju KBC-a Zagreb svake godine se povećava broj videotorakoskopskih resekcija pluća. Ove je godine planirano više od 100 velikih resekcijskih zahvata.

Pacijenti operirani minimalno-invazivnim pristupom imaju manji stupanj komplikacija, manje bolove te se otpuštaju na kućnu njegu ranije u odnosu na pacijente operirane „klasičnim“ otvorenim torakotomijskim pristupom.
vrh stranice