Uspješno liječenje trudnice s komplikacijama rijetke bolesti

U suradnji Zavoda za bolesti metabolizma i Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb uspješno je provedeno liječenje 38 - godišnje trudnice koja boluje od rijetke bolesti poznate pod nazivom porodična hilomikronemija.

Ova bolest pacijentici je dijagnosticirana prije trudnoće i redovito se kontrolirala u Dnevnoj bolnici Zavoda za metabolizam kod prof. dr. sc. Ivana Pećina i akademika Željka Reinera. Do trudnoće je već preboljela hipertrigliceridemični akutni pankreatitis, kolecistektomirana je 2022. godine, a od 2019. ima i nalaz hiperlipidemije.

Za vrijeme trudnoće hospitalizirana je dva puta. Prvo u 27., a potom i u 32. tjednu trudnoće zbog mogućnosti pojave pankreatitisa i komplikacija trudnoće. Za vrijeme hospitalizacije zabilježen joj je progresivni porast vrijednosti triglicerida na vrijednosti od 49.33 mmol/L što je predstavljalo veliku opasnost za nju i dijete.

U praćenju ove riskantne trudnoće sudjelovao je multidisciplinirani tim specijalista koji je prilagođavao načine liječenja stadiju trudnoće i trenutnoj ugrozi majke i djeteta.
Pacijentica je bila na specifičnoj dijetnoj prehrani koju su definirali dijetetičari Sektora prehrane i dijetetike KBC-a Zagreb (Anka Jurković, dipl. inž. prehrambene tehnologije). Nadalje, u dogovoru s nefrolozima (akademik Bojan Jelaković i dr. sc. Vedran Premužić) postavljena je indikacija za terapijsku izmjenu plazme.

S obzirom na visoki stadij trudnoće odlučeno je da se pacijentici napravi centrifugalna afereza (plazmafereza) uz citratnu antikoagulaciju što je metoda afereze koja se u Republici Hrvatskoj radi trenutno jedino u Centru za dijalizu na Rebru. Učinjeno je ukupno šest postupaka terapijske izmjene plazme uz zadovoljavajući pad vrijednosti triglicerida nakon svakog postupka. Zadnji, i do sada jedini sličan slučaj liječnici u KBC-u Zagreb imali su prije 9 godina.

U Klinici za ženske bolesti i porode, gdje je ovu izrazito kompliciranu trudnoću pratio prof. dr. sc. Gordan Zlopaša, tek nekoliko dana nakon posljednjeg postupka plazmafereze pacijentica je rodila zdravo dijete. Rodio se maleni Filip kao nagrada svojoj obitelji i svim liječnicima, medicinskim sestrama i ostalim zdravstvenim radnicima koji su napeto i sa strepnjom čekali dolazak ovog malenog dječaka na svijet. Mama i dijete su dobro, prije nekoliko dana napustili su bolnicu.

vrh stranice