Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju

Pročelnik: izv. prof. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med., specijalist psihijatar, uži specijalist dječje i adolescentne psihijatrije i uži specijalist psihoterapije
Glavna medicinska sestra:
Irena Bambulović, magistra sestrinstva

Liječnici specijalisti:
izv. prof. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med., specijalist psihijatar, uži specijalist dječje i adolescentne psihijatrije i uži specijalist psihoterapije
izv. prof. dr. sc. Zorana Kušević, dr. med., specijalistica psihijatrije, uža specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije i uža specijalistica psihoterapije
doc. dr. sc. Mara Tripković, dr. med., specijalistica psihijatrije, uža specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije i uža specijalistica psihoterapije
doc. dr. sc. Gordan Majić, dr. med., specijalist psihijatar, uži specijalist dječje i adolescentne psihijatrije i uži specijalist psihoterapije
mr. sc. Silvana Pleština, dr. med., specijalistica psihijatrije, uža specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije i uža specijalistica psihoterapije
Lena Santrić, dr. med., specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije
Marija Bolfan, dr. med., specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije
Iva Radoš, dr. med., specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije
Ivana Jedvaj Šumski, dr. med., specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije
Stjepan Greguraš, dr. med., specijalist dječje i adolescentne psihijatrije
Ivana Stefanović, dr. med., specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije

Zavod zaprima pacijente od predškolske, preko školske do adolescentne dobi, dakle u pravilu od 0 do 18 godina. Najčešće indikacije za dijagnostiku i terapiju u ovom zavodu su: autistični spektar poremećaja, emocionalni poremećaji (različiti strahovi od odvajanja, strahovi /fobija od škole), anksiozni poremećaji (različiti strahovi npr. fobije, opsesivno – kompulzivni poremećaji, panični poremećaj, različiti tjelesni simptomi radi psihičkih razloga /konverzivni poremećaji), psihosomatski poremećaji (poremećaji hranjenja: anoreksija i bulimija), depresivni poremećaji, hiperkinetski poremećaj, poremećaji povezani sa stresom i drugi poremećaji.

  • Ambulanta za psihoterapiju djece predškolske i školske dobi radi s djecom životne dobi od 0 do 7 godina, uključuje različite dijagnoze i terapijske metode, kao npr. dijagnostiku autističnog spektra poremećaja te dijagnostiku i terapiju regulacijskih poremećaja (poremećaji jedenja, spavanja, eksesivno plakanje male djece).
  • Ambulanta za obiteljsku, bračnu terapiju i psihodramu uključuje visoko diferentne metode liječenja pojedinaca, kao i cijelih obitelji
  • Ambulanta za psihoterapiju, psihosomatiku, liaison psihijatriju djece i mladeži obuhvaća važan psihoterapijski rad u polju emocionalnih i psihosomatskih poremećaja u širem smislu te riječi (povezanost psihološkog i tjelesnog), kao i službu za konzultativnu i liaison psihijatriju (povezanost naših stručnjaka s drugim Klinikama i s djecom/adolescentima koji imaju određenu tjelesnu bolest ili tjelesne probleme).
  • Ambulanta za poremećaje jedenja djece i mladeži obuhvaća važno područje dijagnostike i liječenja poremećaja jedenja, koja i inače počinju u djetinjstvu.
  • Ambulanta za psihoanalitičku psihoterapiju mladeži je posebno fokusirana na analitičko (psihodinamsko) liječenje adolescenta, u smislu emocionalnog i nagonskog razumijevanja adolescenta s njegovim problemom, kao i cijelom obitelji. Indikacija za liječenje u bilo kojoj specijalističkoj ambulanti ostvaruje se preko prvog pregleda specijaliste.
  • Dnevna bolnica za mladež je prema svojemu konceptu također psihoterapijski orijentirana i zaprima adolescente u dobi od 12 do 18 godina. Ovdje multispecijalistički timovi provode multimodalni pristup i multimodalnu terapiju (kombinacija različitih terapija). Prema svojem konceptu dnevna bolnica se približava intenzivnom ambulantnom liječenju, a indikacije za prijem u dnevnu bolnicu su slične kao i one (već navedene) za Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju. U Dnevnoj bolnici za mladež provode se individualne psihoanalitičke psihoterapije, grupne psihoterapije, grupni tretmani koje vode rehabilitator i socijalni pedagog, terapijska tehnika psihodrame, edukativne i kreativne te druge vrste terapija. Obiteljske terapije provode se s obiteljima gdje postoji indikacija i potreba za tim vidom terapije, a ponekad se provode i medikamentozni tretman sa psihofarmacima (ako za to postoji indikacija). Održavaju se i sastanci terapijske zajednice svih pacijenata i članova tima Dnevne bolnice za mladež, dok se informacijski razgovori s roditeljima vode se prema potrebama.
  • Stacionarni dio Zavoda je koncipiran psihoterapijski, što obuhvaća jedan od rijetkih pristupa – pokušavaj rješavanja problema kod adolescenata psihološkim metodama, odnosno razgovorom, ali uz povremeno nužnu dodatnu medikamentoznu terapiju i druge metode. Ovaj dio Zavoda započeo je s radom 1. kolovoza 2014. godine. Do sada su najčešće indikacije na ovom odjelu bili poremećaji jedenja, emocionalni i depresivni poremećaji, sklonost samoozljeđivanju i drugi poremećaji kod adolescenata. S obzirom na to da se radi o stacionarnom odjelu „otvorenog tipa“ do sada se nisu mogli zbrinjavati adolescenti u akutnim stanjima, akutno suicidalni, kao ni akutno psihotični. Indikacije za prijem na stacionarno liječenje su određene u skladu s mišljenjem cijelog tima, stručnim smjernicama, kao i arhitektonskim mogućnostima. Preliminarni rezultati pokazuju poboljšanje u oko 70% slučajeva nakon otvaranja ovog odjela.
vrh stranice