Informacije za primatelje krvotvornih matičnih stanica

Transplantacija krvotvornih matičnih stanica (TKMS)

Transplantacija ili presađivanje KMS metoda je liječenja kojom se bolesna koštana srž zamjenjuje zdravim krvotvornim matičnim stanicama koje potom preuzimaju ulogu stvaranja krvnih stanica – eritrocita, trombocita i leukocita.

Indikacije za liječenje transplantacijom krvotvornih matičnih stanica

Indikacije za liječenje alogeničnom TKMS u 75% slučajeva čine maligne hematološke bolesti i to najčešće akutna mijeloična i limfoblastična leukemija te non-Hodgkinovi limfomi. Nemaligni poremećaji koji se liječe TKMS uključuju poremećaje hematopoeze (aplastična anemija), sindrome imunodeficijencije, kongenitalne poremećaje eritropoeze (talasemije) i nasljedne poremećaje metabolizma (mukopolisaharidoze).

Izvori krvotvornih matičnih stanica

U svrhu transplantacije koriste se KMS (krvotvorne matične stanice) iz koštane srži, krvi iz pupkovine, te matične stanice periferne krvi. Naime, iako se u krvotoku normalno nalazi jako mali broj KMS, uz pomoć posebnih lijekova kao što je granulocitni faktor rasta, moguće je potaknuti KMS da iz koštane srži prijeđu u krvotok.

Darivatelji krvotvornih matičnih stanica

Postoje dva tipa transplantacije ovisno o darivatelju: autologna i alogenična. Kod autologne transplantacije bolesnik prima svoje vlastite prethodno prikupljene i zamrznute KMS. U slučaju alogenične transplantacije, darivatelj može biti član obitelji, najčešće sestra ili brat, ali i osoba s kojom bolesnik nije u srodstvu ali se podudaraju u antigenima tkivne snošljivosti (HLA) – podudarni nesrodni darivatelj.Kada se pojavi potreba za liječenjem alogeničnom transplantacijom krvotvornih matičnih stanica, prvi je korak HLA tipizacija bolesnika i bliskih srodnika (roditelji, braća i sestre) čime se procjenjuje podudarnost u antigenima tkivne snošljivosti (HLA). Ako se ne nađe darivatelj u obitelji, prema nalazu HLA tipizacije traži se nesrodni podudarni darivatelj u BMDW(Bone Marrow Donors Worldwide). Kako darivatelja u obitelji u prosjeku nađe svega 1/3 bolesnika, velika većina njih oslanja se na nesrodne darivatelje.

Postupak pretraživanja Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica

Postupak pretraživanja Registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica RDDKMS
Pretraživanje Međunarodnog registra darivatelja koštane srži (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) započinje nakon što je učinjena tipizacija HLA bolesnika i njegove obitelji te je ustanovljeno da unutar obitelji bolesnika nema HLA podudarnog darivatelja, a Transplantacijski tim KBC Zagreb procijenjeno je da bolesnik ima indikaciju za liječenje transplantacijom alogeničnih krvotvornih matičnih stanica od nesrodnog darivatelja. Tim za liječenje transplantacijom krvotvornih matičnih stanica (Transplantacijski tim) čine stručnjaci različitih profila uključenih u skrb bolesnika koji se liječe alogeničnom transplantacijom krvotvornih matičnih stanica – hematologa, pedijatara, transfuziologa, imunogenetičara, medicinskih biokemičara, infektologa, pulmologa itd., a sastaje se jednom tjedno. Nakon što je Transplantacijski tim procijenio da postoji opravdana indikacija za liječenje alogeničnom transplantacijom, zaposlenici Registra započinju pretraživanje BMDW koje uključuje pretraživanje domaćeg i inozemnih registara kako bi se pronašao optimalni podudarni nesrodni darivatelj. U slučaju kada u našem Registru ne postoji adekvatni potencijalni darivatelj, nastavlja se pretraživanja svjetskih registara.
Kako bi se nastavila obrada pronađenih darivatelja u Svjetskom registru dobrovoljnih darivatelja koštane srži, nadležni hematolog ili pedijatar ispunjava obrazac Hrvatskog zavoda za zdravstveno

vrh stranice