Ambulante Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju

Ambulanta za psihoterapiju djece predškolske i školske dobi
Ambulanta za obiteljsku i bračnu terapiju i psihodramu
Ambulanta za psihoterapiju, psihosomatiku, liason psihijatriju djece i mladeži
Ambulanta za poremećaj jedenja djece i mladeži
Ambulanta za psihoanalitičku psihoterapiju mladeži
Ambulanta za razvojne poremećaje
Ambulanta za psihoterapiju para roditelj-dijete
vrh stranice