28 klinika i kliničkih zavoda

1.Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu i terapiju boli
2. Klinika za bolesti srca i krvnih žila
3. Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
4. Klinika za dermatovenerologiju
5. Klinika za kardijalnu kirurgiju
6. Klinika za kirurgiju
7. Klinika za neurokirurgiju
8. Klinika za neurologiju
9. Klinika za očne bolesti
10. Klinika za onkologiju
11. Klinika za ortopediju
12. Klinika za pedijatriju
13. Klinika za plućne bolesti Jordanovac
14. Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu
15. Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju 
16. Klinika za stomatologiju
17. Klinika za torakalnu kirurgiju
18. Klinika za unutarnje bolesti
19. Klinika za urologiju
20. Klinika za ženske bolesti i porode
21. Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju
22. Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
23. Klinički zavod za mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija
24. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
25. Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
26. Klinički zavod za patologiju i citologiju
27. Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
28. Objedinjeni hitni bolnički prijam
vrh stranice